Verbreden & verdiepen

Normenkader
In het normenkader zijn zes normen voor het uitvoeren van de verpleegkundige indicatiestelling en de organisatie van de te leveren zorg uitgewerkt. Lees meer

Overgangsregeling
In de overgangsregeling is geformuleerd welke mbo-verpleegkundigen in aanmerking kunnen komen om op basis van een tijdelijke bevoegdheid te indiceren. Lees meer

Beroepsprofielen
De nieuwe beroepsprofielen, uitkomst van het project Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020, spelen in de op veranderde zorg. Lees meer

Begrippenkader 

In het begrippenkader worden de begrippen waar bij de indicatie veel discussie over is uitgelegd. Ook worden knelpunten en dilemma's behandeld waar iedereen die betrokken is bij de zorg achter de voordeur tegenaan loopt. Lees meer

Naar thema Indicatiestelling