Verdiepen & verbreden

Basisvoorziening Wijkverpleging
Met dit project wil V&VN betere zorg, grotere tevredenheid van cliënten en uitdagender werk voor wijkverpleegkundigen tegen dezelfde of minder kosten. Lees meer

Blog: Sanne in de wijk

Sanne van Etten (26) is wijkverpleegkundige in Bergen op Zoom. V&VN volgt Sanne in 2015. Ze schrijft blogs voor de V&VN website en voor V&VN magazine. Sanne is één van de Ambassadeurs voor de Wijkverpleegkundige van V&VN. Lees meer

Zorgzwaartepakketten

Een zorgzwaartepakket hoort bij een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Deze vormt de basis van de zorgzwaartebekostiging. Lees meer

Naar thema Eerstelijnszorg