Verdiepen & verbreden

Basisvoorziening Wijkverpleging
Met dit project wil V&VN betere zorg, grotere tevredenheid van cliënten en uitdagender werk voor wijkverpleegkundigen tegen dezelfde of minder kosten. Lees meer

Blog: Sanne in de wijk

Sanne van Etten (26) is wijkverpleegkundige in Bergen op Zoom. V&VN volgt Sanne in 2015. Ze schrijft blogs voor de V&VN website en voor V&VN magazine. Sanne is één van de Ambassadeurs voor de Wijkverpleegkundige van V&VN. Lees meer

Ziekenhuisverplaatste zorg
Soms heeft een patiënt na ziekenhuisopname thuis ook nog zorg nodig. De verpleegkundige handelingen moeten dan thuis geleverd worden. Lees meer

Zorgzwaartepakketten
Een zorgzwaartepakket hoort bij een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Deze vormt de basis van de zorgzwaartebekostiging. Lees meer