Verdiepen & verbreden

De verpleegkundig specialist
De verpleegkundig specialist heeft een wettelijke titel. Alleen de verpleegkundigen die in het register verpleegkundig specialisten staan mogen zichzelf verpleegkundig specialist noemen. Lees meer

Gespecialiseerd verpleegkundige
Wat is precies een gespecialiseerd verpleegkundige? En mogen zij ook medicatie voorschrijven? Lees meer

Verpleegkundigen
Een verpleegkundige is iemand die middelbaar of hoog opgeleid is in het uitvoeren van verpleegkundige taken. Verpleegkundige is een wettelijk beschermde titel, dan mag deze alleen voeren als je ingeschreven staat in het BIG-register. Lees meer

Verpleging buiten Nederland
V&VN krijgt regelmatig de vraag wat je moet doen als in het buitenland wil werken. Daarom de informatie hier op een rij. Lees meer

Verzorgenden
De taken en verantwoordelijkheden van een verzorgenden. Lees meer

Naar thema Beroepsgroep