Verdiepen & verbreden

Eens ingeschreven, altijd ingeschreven?
Na het behalen van hun getuigschrift kunnen verpleegkundigen zich in het BIG-register laten inschrijven. Maar het is niet: eens ingeschreven, altijd ingeschreven. Lees meer

Titelbescherming 
De Wet BIG introduceert een systeem van titelbescherming voor een beperkt aantal beroepsgroepen. Met het voeren van een beschermde titel maken beroepsbeoefenaren aan publiek en verzekeraars duidelijk op welk gebied zij daadwerkelijk deskundig zijn. Lees meer

Wet BIG
Waar dient de Wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg voor? Lees meer

Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)
In Mijn V&VN kun je alle wetten, besluiten, regelingen, rapporten, evaluaties, notities en circulaires downloaden die samenhangen met de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Alle bestanden worden in PDF-formaat aangeboden. Er zijn 8 categorieën. Naar Mijn V&VN