Laatste 5 berichten

15
aug
Vragen over functiedifferentiatie en Wet BIG-II
Eind juli kondigde op advies van V&VN een pas op de plaats aan met...
12
aug
E-health en de nieuwe Wet zorg en dwang
De nieuwe Wet zorg en dwang verplicht zorgprofessionals om vanaf 1 jan...
08
aug
Overwinning
'Vandaag zit je voor me en voeren we ons laatste gesprek.' Verpleegkun...
08
aug
V&VN Magazine: E-health
Van het elektronisch zorgdossier tot VR-brillen en zorgrobots; technie...
01
aug
Een bijzondere band tussen vader en zoon
Wilma staat een stervende man bij die een laatste wens heeft: zijn zoo...