Voordelen

  • op maat voor jouw organisatie
  • in één keer op hetzelfde kennisniveau
  • samen afspraken maken over een vervolg 
  • geen reistijd voor de deelnemers

Trainen met korting

Organisaties met een collectieve overeenkomst voor het Kwaliteitsregister V&V ontvangen 10% korting op alle incompanyscholingen van V&VN Academie. Samen met deze organisaties benadrukken we het belang van deskundigheidsbevordering.