Praktische informatie

Tijd
Basisleergang: 6 lesdagen (12 dagdelen).Hercertificering: 3 lesdagen (6 dagdelen).
Trainen en Toetsen: 2,5 lesdagen (5 dagdelen)

Prijs
V&VN-leden ontvangen 10% korting op het deelnamebedrag.

Accreditatie
Basisleergang: 42 accreditatiepunten Kwaliteitsregister V&V
Hercertificering: 21 accreditatiepunten Kwaliteitsregister V&V
Trainen en Toetsen: 17 accreditatiepunten Kwaliteitsregister V&V

Bij voldoende toetsresultaten ontvang je een certificaat van Opleidingsinstituut KMBV.

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over de leergangen, data en aanmelden vind je op de website Aantoonbaar bekwaam.