Vacatievergoeding

De meeste werkgevers stellen tijd ter beschikking voor deelname aan bestuurscommissieactiviteiten van een beroepsvereniging. Neem je deel aan een bestuurscommissie, dan geeft V&VN desgewenst schriftelijk aan de werkgever aan dat er sprake is van bestuurscommissieactiviteiten. Wanneer de werkgever geen tijd ter beschikking stelt (of er geen sprake is van een werkgeverssituatie), kun je via een declaratieformulier een vacatievergoeding aanvragen.
Hier vind je meer informatie over de organen waar dat voor geldt en over de hoogte van de vergoeding.

Commissieleden Richtlijnen

 • Dr. Hester Vermeulen (voorzitter), Hoogleraar Verplegingswetenschap, IQ healthcare, Radboudumc, Nijmegen
 • Dr. Maud Heinen (vice-voorzitter), Senior onderzoeker, Verplegingswetenschap Nijmegen, IQ healthcare, Radboudumc, Nijmegen
 • Dr. Erwin Ista, Senior onderzoeker, IC Kinderen, Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam
 • Dr. Sivera Berben, Associate Lector, Acute intensieve zorg Radboudumc / Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Dr. Robbert Gobbens, Associate Lector, Multimorbiditeit, Hogeschool Inholland / Zonnehuisgroep Amstelland, Amsterdam
 • Dr. Thóra B. Hafsteinsdóttir, Senior onderzoeker, Verplegingswetenschap / Ouderenzorg, UMC Utrecht / Hogeschool Utrecht
 • Dr. Wim Houtjes, verpleegkundig specialist GGZ, Hoofdopleider Opleidingsinstelling GGZ-VS, Utrecht
 • Drs. Meike van Halm-Walters (secretaris), adviseur vereniging, V&VN, Utrecht

Commissieleden Ethiek

 • Hans van Dartel, verpleegkundige en ethicus, voorzitter
 • Cecile van Dierendonck-Ferwerda, patiëntenvertegenwoordiger NFK (lid van NPCF)
 • Gert van Dijk, ethicus, KNMG
 • Ria Dubbelman, verpleegkundige
 • Mieke Grypdonck, hoogleraar Verplegingswetenschappen
 • Mirjam Houtlosser, verpleegkundige en ethica
 • Lydia Janssen, juriste
 • Mieke Kuipers, verpleegkundige
 • Jos Kole, ethicus
 • Marita Luisman, verzorgende IG
 • Ina van de Streek, verpleegkundige 
 • Gert Olthuis, ethicus
 • Drs Jasmijn de Lange (secretaris), verpleegkundige en ethica, j.lange@venvn.nl