Beroep of bezwaar indienen

Commissie van Bezwaar & Beroep 
T.a.v. mr. J. A Rendering, ambtelijk secretaris
Postbus 8212, 3503 RE Utrecht
of per e-mail via bezwaar.beroep@venvn.nl

Samenstelling Commissie van Bezwaar en Beroep

Samenstelling Commissie van Bezwaar en Beroep 
Voorzitter: de heer mr. T. Vroon
Vice-voorzitter: mevrouw mr. M. van de Griendt
Ambtelijk secretaris: mevrouw mr. J.A. Rendering

Leden kamer 1: Verpleegkundig Specialisten Register

  • Mevrouw C.J. Brouwer
  • De heer A.A.C. van Roij
  • De heer P. Schippers
  • Mevrouw A. Brouwer
  • De heer L. de Lange
Leden kamer 2 : Kwaliteitsregister V&V en leden kamer 3: Register Zorgprofessionals
  • De heer P. Goddijn
  • Mevrouw J. Roders-Biemond
  • Mevrouw T. Tromp
  • Mevrouw E.T. Voorsluijs