Naar de homepage
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
  Lidmaatschap > Kwaliteitsregister V&V   Zoeken
Waar sta jij?

Als verpleegkundige of verzorgende bied je de best mogelijke zorg. Daar sta je voor! Je deskundigheid op peil houden is dus noodzakelijk. Nieuwe inzichten in behandelmethoden, in technologische ontwikkelingen en in nieuwe wetgeving maken dat alleen werken niet genoeg is om je vaardigheden en kennis bij te houden.

Hoe weet je of jij je vak voldoende bijhoudt om kwaliteit te leveren? Lastige vraag, want 'kwaliteit' wordt pas concreet als je daar eisen aan koppelt. Het landelijke Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden maakt die eisen helder.


Jouw deskundigheids-gebied in het Kwaliteits-register V&V

Vraag aan een verpleegkundige of verzorgende wat haar of zijn vak is, en in ruim de helft van de antwoorden krijg je te horen: 'oncologieverpleegkundige', 'dermatologieverpleegkundige', 'continentie verzorgende', 'ambulanceverpleegkundige' enzovoorts. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn vaak zeer verbonden met het deskundigheidsgebied dat zij hebben gekozen binnen hun Deze specifieke deskundigheid maakt men graag zichtbaar in het Kwaliteitsregister V&V. En dat kan!

 

In Kwaliteitsregister V&V schrijven zorgprofessionals zich in als verpleegkundige of verzorgende. Sinds medio 2009 kun je in het register je deskundigheid bijhouden op jouw specifieke vakgebied, zoals bijvoorbeeld dialyseverpleegkundige, longverpleegkundige, GGZ verzorgende, verzorgende verstandelijk gehandicapten zorg enzovoorts. Er zijn momenteel 45 deskundigheidsgebieden. Je vindt ze op www.kwaliteitsregistervenv.nl in het menu onder 'Deskundigheidsgebieden -> Inschrijven deskundigheidsgebied'
beroep.


Meer weten?

Voor meer informatie zie: www.kwaliteitsregistervenv.nl en mocht je vragen hebben, mail ons dan: register@venvn.nl.

Download hier het Reglement Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (PDF).


 

Naar de website van het Kwaliteitsregister V&V


Naar de website van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

Kwaliteitsregister V&V: de feiten op een rij

Kwaliteitsregister V&V: dan weet je waar je staat!

Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem waar je als verpleegkundige of verzorgende vastlegt wat je doet aan deskundigheidsbevordering. Door de beroepsgroep is, in samenspraak met betrokkenen, een standaard opgesteld, waaraan je je kunt spiegelen en kunt zien of je voldoende bekwaam bent.

Alles altijd bij de hand
In het Kwaliteitsregister V&V kan jij je registreren. Als je bent ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&V kun je inloggen om een persoonlijk dossier aan te leggen. Daarin noteer je wat je doet aan deskundigheidsbevordering: je activiteiten, je plannen en je wensen overzichtelijk bij elkaar. We noemen dit jouw digitale portfolio.

Volg je geaccrediteerde scholing, dan voert de aanbieder presententie op en zo worden geaccrediteerde punten automatisch in je dossier bijgeschreven.  Het registratiesysteem geeft in een overzicht aan of de optelsom van jouw activiteiten voldoende is om deskundig te blijven.
Als je er in een periode van 5 jaar minimaal 184 uur besteedt aan deskundigheidsbevordering, dan beschik je over voldoende kwaliteit om je vak uit te oefenen, volgens de door de beroepsgroep opgestelde standaard.

Na toestemming van deelnemer heeft leidinggevende inzage in digitaal portfolio
Je kunt je leidinggevende toestemming geven je portfolio in te zien en samen je Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) bespreken. Het digitale portfolio is handig als je wilt laten zien hoe je deskundigheid is opgebouwd en van welk niveau die is. Als je van werkgever wilt veranderen solliciteert het makkelijker: je kunt ermee aantonen in hoeverre je past in het profiel van de functie die wordt aangeboden. Door jouw portfolio wordt dat meteen helder.

De eisen uitgewerkt
Het registratiesysteem zit zo in elkaar, dat punten worden toegekend aan iedere activiteit waaraan je hebt deelgenomen, terwijl ook steeds wordt aangegeven wat je nog moet doen om geregistreerd te blijven. In 5 jaar moet je minimaal 184 uur aan deskundigheidsbevordering besteden. Daarvan kun je als verpleegkundige 104 uur naar eigen keuze invullen en als verzorgende 124 uur. De overige uren (minimaal 80 als verpleegkundige en minimaal 60 als verzorgende) moet je besteden aan geaccrediteerde cursussen, opleidingen of congressen: die zijn gekeurd en van voldoende niveau bevonden door een onafhankelijke accreditatiecommissie.

Is 184 uur veel? Dat valt mee: omgerekend is het zo'n 3 uur per maand. Bovendien doe je waarschijnlijk al van alles aan je professionele ontwikkeling en ben je al een eind op weg: bijscholing, intervisie, intercollegiale toetsing, klinische lessen, casusbespreking, protocol- of richtlijnontwikkeling, het lezen van vakliteratuur, het volgen (organiseren) van een congres, verzorgen van een lezing, actief zijn binnen een VAR: dit alles telt mee. Het Kwaliteitsregister V&V maakt inzichtelijk wát je doet en of dat voldoende is. Essentieel kenmerk van het Kwaliteitsregister V&V is dat je zelf je portfolio opbouwt en bijhoudt; het gaat uit van jouw eigen verantwoordelijkheid als zorgprofessional. Controle vindt steekproefsgewijs plaats.

Gemak dient de mens!
Een scholingsagenda met een overzicht van cursussen en congressen die zinvol zijn voor jou maakt onderdeel uit van het Kwaliteitsregister V&V. Deze scholingsagenda helpt je bij het zoeken naar mogelijkheden om je kennis en vaardigheden op het gewenste peil te houden.


(Advertentie)

 


Accreditatiecommissie

Deze onafhankelijke commissie van deskundigen uit de sector beoordeelt de kwaliteit en het niveau van aanbieders van opleidingen, bijscholingen en congressen die zijn gericht op verpleegkundigen en verzorgenden. Na een positief oordeel wordt het aanbod van het betreffende aanbieder opgenomen in de catalogus van het Kwaliteitsregister V&V en levert een opleiding of congres bij deze aanbieder geaccrediteerde punten op.
Meer informatie voor aanbieders: zie www.kwaliteitsregistervenv.nl onder Aanbieders deskundigheid.


Kwaliteitsregister V&V en BIG-register

In de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) worden minimale eisen gesteld aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Je moet beschikken over de vereiste opleiding om ingeschreven te worden en vervolgens moet je in de toekomst om de vijf jaar aantonen dat je een minimum aantal uren hebt gewerkt. Registratie en herregistratie vinden plaats in het BIG-register en zijn verplicht (zie www.ribiz.nl). Het Kwaliteitsregister V&V stelt eisen aan deskundigheidsbevordering. Registratie is op vrijwillige basis.


Copyright V&VN 2007-    Reageer   Gebruiksovereenkomst    Privacybeleid       Beheer