Laatste 5 berichten

24
feb
Onderzoek Het Resultaat Telt: risico’s in ziekenhuizen verschuiven
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) publiceerde deze week het r...
23
feb
Vraagtekens bij gebruik van GGZ-meetinstrument ROM
Binnen de GGZ bestaat ongerustheid over het gebruik van zogenaamde ROM...
20
feb
Het Grote Zorgdebat - Personeelstekorten zorg voor alle partijen
Het Grote Zorgdebat: tien politieke partijen, bijna dertig maatschappe...
20
feb
Inzet verpleegkundig specialist kan zorg eerste lijn verbeteren
Verpleegkundig specialisten moeten vaker worden ingezet in eerstelijns...
17
feb
‘Pak je invloed’ kern praktijkbijeenkomst beroepsprofielen
500 betrokken verpleegkundigen, een stevig inhoudelijk programma en br...